W święta trudniej będzie zrobić zakupy nawet w małych, osiedlowych sklepach. Inspektorzy pracy sprawdzają bowiem, czy właściciele placówek handlowych zatrudniają w takie dni osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia) i czy nie powinni zawierać z nimi umów o pracę.

Jeśli uznają, że zleceniobiorcy wykonują w święta pracę identyczną jak pracownicy zatrudnieni na co dzień, mogą złożyć pozew do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz ukarać placówkę grzywną. Przekonał się o tym pracodawca, który po kontroli PIP zapłacił grzywnę w wysokości 2 tys. zł i zobowiązał się do niezatrudniania pracowników w dni świąteczne.

Zakaz dla pracujących

Precedensowa kontrola odbyła się na terenie jednego ze sklepów na obszarze byłego województwa słupskiego. Inspekcja podjęła interwencję po powiadomieniu przez policję, której zgłoszono podejrzenie łamania przepisów o zakazie pracy w handlu w święto. Po kontroli okazało się, że w cztery ubiegłoroczne dni świąteczne (m.in. w Boże Ciało i Święto Niepodległości) placówka ta zatrudniała siedem lub osiem osób na podstawie umów zlecenia, m.in. w charakterze kasjerów lub sprzedawców. Większość zleceniobiorców albo pracowała na co dzień w innych sklepach na terenie Słupska, albo wcześniej była zatrudniona w kontrolowanej placówce na podstawie umów o pracę. Trzy z nich były studentami.

– Wykonywali oni w święta identyczną pracę jak na co dzień osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę – tłumaczy Roman Giedrojć, kierownik słupskiego oddziału PIP.

Podkreśla, że zatrudnienie na podstawie umów zlecenia w tym przypadku spełniało wszystkie cechy stosunku pracy. Pracodawca kierował i nadzorował pracę osób oraz wskazywał czas i miejsce jej świadczenia. Zleceniobiorcy wykonywali pracę osobiście, za wynagrodzeniem i przy użyciu narzędzi dostarczonych im przez placówkę handlową. Dlatego inspektor pracy postawił pracodawcy zarzut zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, i ukarał go grzywną. Placówka uniknęła sprawy w sądzie o ustalenie istnienia stosunku pracy tylko dlatego, że zobowiązała się do niewykonywania pracy w dni świąteczne.

– Sprawy do sądu będą kierowane w przypadku placówek handlowych, które mimo wystąpień inspekcji nadal będą chciały zatrudniać w święta osoby na podstawie umów cywilnoprawnych – mówi Roman Giedrojć.