Ziętek wyjaśnił, że związek zwrócił się do prezydenta, bo nie może zgodzić się na przyjęcie "niezgodnej z konstytucją ustawy, która działa wstecz, odbierając prawa nabyte do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ok. 700 tys. pracowników."

Przewodniczący "Sierpnia '80" dodał, że związek poprosił również prezydenta o inicjatywę ustawodawczą w sprawie emerytur pomostowych.

"Dotychczasowa ustawa powinna obowiązywać jeszcze co najmniej przez rok - dwa"

"Naszym zdaniem dotychczasowa ustawa powinna obowiązywać jeszcze co najmniej przez rok - dwa. Zaś nowe prawo powinno być wypracowane w drodze porozumienia ze stroną społeczną, co obecnie nie miało miejsca i obejmować również dodatkowe grupy zawodowe m.in. pracowników ochrony zdrowia, takich jak ratownicy medyczni i pielęgniarki" - powiedział Ziętek.

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych rząd przyjął we wtorek. Według jego założeń na wcześniejsze emerytury będą mogli przechodzić przedstawiciele ok. 40 zawodów. Prawo to ma stracić m.in. część nauczycieli i kolejarzy oraz artyści, dziennikarze, kierowcy tirów i ochroniarze.

Rząd chce, by ustawa została uchwalona i podpisana przez prezydenta do końca roku, tak aby mogła wejść w życie 1 stycznia 2009 r., zastępując wygasające z tym dniem przepisy ustawy o wcześniejszych emeryturach.

"Przyjęty przez rząd projekt jest antyspołeczny i antypracowniczy"

W wydanym w tej sprawie oświadczeniu WZZ "Sierpień '80" nazwał przyjęty przez rząd projekt "antyspołecznym i antypracowniczym".

"Zamiast polepszenia losu setek tysięcy pracowników, czeka ich odebranie im prawa do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Jest to tym bardziej skandaliczne, że dotyczy to pracowników, dla których prawo do wcześniejszej emerytury jest prawem nabytym, ponieważ decyzję o zatrudnieniu w warunkach szkodliwych i uciążliwych podejmowali oni wiele lat temu. Wtedy podejmowali ryzyko pracy w takich warunkach, narażając swoje zdrowie i życie ze świadomością, że w zamian za to będą mogli po uczciwie przepracowanym okresie, odejść na zasłużoną wcześniejszą emeryturę" - napisał w oświadczeniu WZZ "Sierpień '80".