Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wprowadza ona dawno zapowiadany przez rząd tzw. zaufany profil. Umożliwi on m.in. osobom fizycznym i właścicielom firm kontaktowanie się z ZUS bez konieczności kupowania bezpiecznego e-podpisu. Pracownicy będą mogli m.in. sprawdzić stan swojego konta emerytalnego.

Elektroniczne dokumenty

Właściciele małych firm chcący wysyłać do ZUS dokumenty drogą elektroniczną w przyszłym roku będą mogli skorzystać z tzw. zaufanego profilu.

– Będzie to darmowe narzędzie umożliwiające kontakt obywateli z administracją publiczną. To alternatywa dla podpisu kwalifikowanego będąca swoistym rodzajem podpisu elektronicznego, ale bez konieczności używania karty i czytnika – mówi Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wyjaśnia, że zaufany profil będzie działał z wykorzystaniem mechanizmów stosowanych przez bankowość elektroniczną. Będzie dostępny dla wszystkich polskich obywateli, którzy założą konto na portalu ePUAP, a następnie udadzą się do wskazanego punktu w celu potwierdzenia danych zapisanych w profilu. Od chwili potwierdzenia danych na ePUAP-ie urzędy administracji będą zakładać, że z takiego profilu zawsze będzie korzystać jedna i ta sama osoba.

– W zdecydowanej większości spraw załatwianych przez obywateli w urzędach zaufany profil będzie wystarczającym sposobem potwierdzenia tożsamości. Oznacza to również, że osoba prowadząca na przykład małą firmę bez obowiązku zakupu kwalifikowanego podpisu będzie mogła załatwić wiele spraw w ZUS – wyjaśnia Witold Drożdż.