Wysokość emerytury obliczanej według starych – dotychczasowych zasad zależy od wysokości zarobków osiąganych w ciągu dziesięciu albo 20 lat porównywanych do przeciętnej płacy. Istotny jest staż emerytalny oraz wysokość kwoty bazowej.

Czy trzeba podać zarobki z kolejnych lat

Kompletuję wniosek o emeryturę naszego pracownika. Udokumentował on ponad 30-letni okres zatrudnienia i może potwierdzić wynagrodzenie z każdego okresu zatrudnienia. Najwyższe zarobki osiągał w latach 1982–1991, a wskaźnik wysokości wynagrodzenia z tego okresu wynosi 268 proc. Czy ZUS do ustalenia wysokości podstawy wymiaru emerytury będzie mógł przyjąć zarobki z tego okresu?

Czy ZUS ponownie ustali podstawę wymiaru

Nasz pracownik od stycznia 2006 r. ma ustalone prawo do emerytury nauczycielskiej. Po jej przyznaniu (od września 2006 roku) ponownie podjął zatrudnienie i nadal pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do emerytury nauczycielskiej jest zawieszone. W przyszłym miesiącu będziemy występować do ZUS z wnioskiem o przyznanie mu emerytury w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Czy obliczając ją ZUS na nowo ustali podstawę wymiaru świadczenia?

Czy można uwzględnić nową kwotę bazową

Od 2002 roku otrzymuję rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do ustalenia podstawy jej wymiaru przyjęto zarobki z lat 1992–2001. Wskaźnik wyniósł 117,35 proc. Po przyznaniu świadczenia nie pracowałam zarobkowo. Czy do obliczenia podstawy wymiaru wcześniejszej emerytury, o którą będę się ubiegała w kwietniu 2010 r., można przyjąć te zarobki, które zostały uwzględnione do obliczenia renty?

Czy istotna jest data złożenia wniosku

Pracownik 18 lutego 2010 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny i zamierza złożyć wniosek o emeryturę. Posiada ponad 30-letni okres składkowy i nieskladkowy. Czy to prawda, że wysokość jego emerytury może być uzależniona od daty złożenia wniosku?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Od czego zależy wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.