Chcąc uzyskać informacje o naborach obecnie prowadzonych przez operatorów lub planowanych w najbliższym czasie, należy się skontaktować z WUP lub urzędem marszałkowskim. Zamieszczają one na stronach internetowych w zakładce: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wykaz operatorów i dane adresowe. Można też kontaktować się z punktami informacyjnymi Europejskiego Funduszu Społecznego WUP i urzędów marszałkowskich.

Osoba, która straciła pracę, uzyska najbardziej aktualne informacje, kontaktując się bezpośrednio z operatorami. Do Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego (ARRK) zgłosiło się 57 osób na 24 miejsca.

– W tym roku rekrutujemy tylko bezrobotnych. W projektach, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, było więcej chętnych, ale wtedy o dotacje mogły się ubiegać również osoby nieaktywne zawodowo i pracujące – mówi Krzysztof Anuszewski z ARRK.

Większość pośredników realizuje projekty, których zasięg jest ograniczony do jednego lub kilku powiatów lub całego województwa. Nie jest to jednak regułą. Na przykład jeden z operatorów realizujących projekt w Warszawie nie wymaga zameldowania w tym mieście, a jedynie złożenia oświadczenia o zamieszkiwaniu w stolicy z zamiarem stałego pobytu.