Przez cały 2009 rok i styczeń bieżącego roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 600 tysięcy. Bez pracy jest już ponad 2,05 mln osób. Najważniejszym działaniem antykryzysowym, finansowanym ze środków unijnych, które ma powstrzymać wzrost stopy bezrobocia, będą dotacje na założenie własnego biznesu.

Dla osób, które chcą założyć firmę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewidziało w tym roku ponad 590 mln zł w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje będą również jedną z możliwych form wsparcia w tzw. projektach outplacementowych (Poddziałanie 8.1.2 PO KL). Województwa przeznaczą na nie w tym roku około 290 mln zł.

Osoby tracące pracę nie wiedzą jednak, w jaki sposób mogą z tych środków skorzystać i gdzie powinny się zwrócić o wsparcie. Dotacje są wypłacane przez tzw. operatorów. Ci ogłaszają się w prasie i docierają do bezrobotnych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Mają też swoje strony internetowe.

– Osoby ubiegające się o dotacje docierają do nas najczęściej dzięki informacjom z internetu i z gazet – twierdzi Monika Więckowska z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Operatorzy są wybierani regionalnie, w zależności od województwa przez wojewódzkie urzędy pracy (WUP) lub urzędy marszałkowskie oraz przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.