Najlepszym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie takiej informacji na specjalnych tablicach. Jeżeli dany podmiot udziela świadczeń w kilku odrębnych lokalach, musi ją zamieścić w każdym z nich.

Obowiązek umieszczania informacji w lokalu nie dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych (art. 11 ust. 2).

W przypadku zakładów opieki zdrowotnej należy także podkreślić, że prawa i obowiązki pacjenta powinny być uregulowane w regulaminie porządkowym (art. 18 ust. 1a pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Kto może skontrolować

Brak informacji o prawach pacjenta może być przedmiotem skargi do rzecznika praw pacjenta, jak również do organów nadzorczych. Mogą one przeprowadzić postępowanie kontrolne w tym zakresie w zakładzie, który udziela świadczeń.