Osoby, które występują o emeryturę po ukończeniu 60 w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie muszą rozwiązywać stosunku pracy. Warunek ten muszą natomiast spełnić m.in. składający wniosek o emeryturę pomostową, z Karty Nauczyciela czy górniczą na starych zasadach.
Możliwość kontynuowania zatrudnienia i osiągania dodatkowych przychodów po nabyciu prawa do emerytury zależy od jej rodzaju.
Uzyskanie emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nigdy nie było uzależnione od rozwiązania stosunku pracy i tak jest również obecnie. Od 8 stycznia 2009 r. nie obowiązuje również przepis (dotyczący wszystkich emerytur), który uzależniał wypłatę świadczenia od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.
Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i mają ustalone prawo do emerytury, mogą nie tylko kontynuować zatrudnienie, ale również osiągać z tego tytułu (albo innego) przychody w nieograniczonej wysokości. Nie obowiązują ich bowiem wyznaczone przez przepisy progi zarobkowe. ZUS wypłaca im emeryturę w pełnej wysokości, nawet gdy osiągają wysokie przychody.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wcześniejszej emerytury

Kiedy można wrócić do pracy

Emerytury pomostowej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy, aby ZUS przyznał emeryturę.