OPINIA

Agnieszka Chłoń-Domińczak

SGH, była wiceminister pracy i polityki społecznej odpowiedzialna za wdrożenie ustaw wygaszających przywileje emerytalne

Zmiany zachodzące w systemie emerytalnym powodują spadek liczby nowych wniosków, co w efekcie prowadzi do spadku liczby osób pobierających świadczenia. Jednocześnie nieznacznie wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia. Efektem tych zmian jest zahamowanie procesu dezaktywizacji osób powyżej 50 roku życia. Pozostaje mieć nadzieję, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach. Tym bardziej więc potrzebne są działania promujące zatrudnienie osób 50+ na rynku pracy.