Bp tarnowski Wiktor Skworc w liście do wiernych z okazji XVIII Światowego Dnia Chorych napisał, że "służba zdrowia została zawłaszczona całkowicie przez ekonomię", a ubogi pacjent gubi się na rynku usług medycznych.

List duchownego jest odczytywany w niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej.

Bp Skworc podkreślił w nim, że kwestią "społecznie drażliwą i do tej pory nieuregulowaną" jest finansowanie służby zdrowia. "Należy przy tym zauważyć, i być może to jest podstawowy problem, iż służba zdrowia została zawłaszczona całkowicie przez ekonomię, stając się rynkiem usług medycznych, podlegającym nieubłaganym prawom ekonomii" - napisał bp Skworc.

"W tym wszystkim jednak gubi się ubogi pacjent, którego nie stać na opłacenie badań czy operacji - jest zmuszony, o ile pozwala mu na to zdrowie, do długiego oczekiwania, co niejednokrotnie osłabia stan jego ducha, odbiera nadzieję, w konsekwencji pogarsza stan zdrowia" - uważa biskup tarnowski.

Duchowny przywołał sytuację szpitali w woj. podkarpackim, które nie podpisały kontraktów na warunkach proponowanych przez NFZ. "Obecny stan zawieszenia, braku porozumienia nie może trwać w nieskończoność" - napisał bp Skworc i zaapelował do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, gdzie, jak zauważył, faktycznie podejmuje się decyzje, o podjęcie dialogu z dyrekcjami szpitali na Podkarpaciu.

Jego zdaniem, by rozwiązać problemy służby zdrowia trzeba dążyć do decentralizacji systemu i wrócić do poszanowania zasad etycznych, do uznania ich pierwszeństwa nad prawami ekonomii i rynku. "Trzeba przypomnieć jedną z głównych idei Katolickiej Nauki Społecznej - zasadę pomocniczości - która jasno wskazuje, że system centralistyczny, a takim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet przy dobrej woli kierujących nim osób, nie jest w stanie stworzyć sprawiedliwego ładu w systemie służby zdrowia" - uważa bp Skworc.

Biskup podkreślił, że Światowy Dzień Chorego jest okazją, by docenić osoby pracujące w służbie zdrowia i opiekujące się chorymi. Według niego, słabościami polskiego systemu ochrony zdrowia są: wydłużające się kolejki do specjalistów, odsuwane w czasie zabiegi i operacje planowe z powodu ustalonych z góry biurokratycznych limitów oraz nie wypłacanie należności za tzw. nadwykonania.

Duchowny zauważył jednocześnie to, co pozytywne: ogólny dostęp do leczenia; poprawę jego jakości przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i urządzeń; przeznaczanie ogromnych środków na programy profilaktyczne, zdrowotno-lekowe i edukacyjne oraz powstanie Polskiej Karty Pacjenta. Światowy Dzień Chorego jest obchodzony w Kościele 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 r. - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie.