Uczelnie mogą już składać wnioski o dotacje w konkursie na tzw. kierunki zamawiane m.in. informatykę, budownictwo, matematykę i fizykę. Za unijną dotację będą mogły zwiększyć nabór na studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze.

-Sukces programu polega na tym, że w tym roku akademickim po raz pierwszy od wielu lat taką mieliśmy samą liczb kandydatów na jedno miejsce w politechnikach co na uniwersytetach – podkreśla Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Z danych resortu wynika, że średnio o jedno miejsce na wyższych szkołach technicznych i uniwersytetach walczyło 3,5 kandydata.

Od 2007 roku, kiedy rozpoczął się pilotaż wprowadzający kierunki zamawiane liczba osób studiujących np. inżynierię środowiskową zwiększyła się o 1.8 tys., a budownictwo – o prawie 1.5 tysiąca.

W tym roku resort nauki przeznaczy na kierunki zamawiane 200 mln zł. W ubiegłym roku było to ponad 380 mln zł (pierwotnie planowano wydanie na ten cell również 200 mln zł, ale w ciągu roku kwota ta została zwiększona). Za te pieniądze uczelnie wypłacą połowie przyjętych studentów stypendia motywacyjne w wysokości do tysiąca złotych. Warunkiem ich wypłaty jest zwiększenie naboru na dany kierunek zamawiany co najmniej o 10 proc. Za unijne środki będą także realizowały kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz staże u pracodawców. Podstawowa lista kierunków zamawianych nie została zmieniona. Resort nauki poszerzył ją jednak o kierunki unikatowe, makrokierunki i studia międzykierunkowe. Zdaniem Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, takie studia wybierają najbardziej ambitni studenci i dzięki temu wsparcie trafi do najlepszych.

Kierunki unikatowe, aby mogły być dotowane, muszą co najmniej w połowie zawierać treści programowe któregoś z podstawowych kierunków zamawianych, a w przypadku studiów międzykierunkowych ten wskaźnik powinien wynieść co najmniej 80 proc.

Dodatkowymi punktami będą premiowane projekty, które przewidują staże studenckie u potencjalnych pracodawców. Większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały uczelnie posiadające ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Na realizację jednego projektu uczelnia będzie mogła otrzymać maksymalnie 20 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 marca. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początek maja.

3.5 tys. studentów kierunków zamawianych otrzymuje unijne stypendium w roku akademickim 2010/2011