Przed wyjazdem na narty w Alpy należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji urazu czy wypadku NFZ zapłaci za leczenie. Fundusz sfinansuje również transport sanitarny, ale tylko pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi jego prezes.
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli ulegniemy wypadkowi np. na stoku narciarskim w Austrii, to zostanie nam udzielona pomoc medyczna na takich samych zasadach jak Austriakowi.
W przypadku wyjazdów turystycznych karta zachowuje ważność tylko przez dwa miesiące. Jeśli swyjeżdżamy na zimowy wypoczynek np. z dziećmi, również one otrzymają kartę.