Pracodawca, zatrudniając osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nie będzie musiał uzyskiwać opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
Firmy, które nie posiadają statusu zakładów pracy chronionej, będą mogły szybciej przyjmować do pracy osoby niepełnosprawne. Zostaną zwolnione z obowiązku ubiegania się o opinię Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Tak wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą wczoraj przyjął Senat.
Teraz trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, więc mogą obowiązywać już w marcu 2010 r.