Firmy, które nie posiadają statusu zakładów pracy chronionej, będą mogły szybciej przyjmować do pracy osoby niepełnosprawne. Zostaną zwolnione z obowiązku ubiegania się o opinię Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Tak wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą wczoraj przyjął Senat.

Teraz trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, więc mogą obowiązywać już w marcu 2010 r.