Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 12,8 proc. z 11,9 proc. w grudniu 2009 roku - powiedziała dziennikarzom dziś szefowa resortu Jolanta Fedak.

Szacujemy, że stopa bezrobocia wzrosła do 12,8 proc. W zeszłym roku w tym okresie był wzrost o 1 pkt proc., więc w porównaniu do zeszłego roku jest to trochę lepszy wynik" - powiedziała. Dodała, że wzrost ma głównie charakter sezonowy. "Z dalszymi ocenami trzeba poczekać do wiosny" - uważa Fedak.

Z danych resortu pracy wynika, że liczba bezrobotnych w styczniu 2010 r. wyniosła 2 mln 52 tys. 500 osób.

"Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.)" - napisano w komunikacie ministerstwa.

"W styczniu 2010 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 1,4 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost (o 1,4 punktu) miał miejsce w województwie lubuskim, w którym wystąpił też jeden z najsilniejszych wzrostów liczby bezrobotnych" - napisano.

Wzrosła liczba wolnych miejsc pracy

Z danych ministerstwa wynika, że w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła liczba wolnych miejsc pracy.

"Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 59,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc." - napisano.