Minister Katarzyna Hall zachęca nauczycieli do dyskusji na ten temat.

Hall tłumaczyła na konferencji prasowej w czwartek w Lublinie, że w myśl proponowanych przez MEN zmian specjalne potrzeby edukacyjne nie dotyczą tylko uczniów niepełnosprawnych czy przewlekle chorych.

"Specjalna potrzeba edukacyjna to również np. wybite zdolności ucznia. To również chodzi o dzieci, które np. przybywają z innego systemu edukacji i po kilku latach kształcenia za granicą wymagają wyrównania różnic programowych. To też dzieci pochodzące ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie, kulturowo" - powiedziała.

Zdaniem Hall trzeba, żeby nauczyciele "przyglądali się uczniom, definiowali, jakie są ich potrzeby i odpowiednio do tego projektowali indywidualny plan pracy z dzieckiem".

Hall podkreśliła, że indywidualne podejścia do ucznia powinno być obecne na każdym etapie edukacji

Służyć temu mają zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, które - według projektowanych zmian - mają powstać w każdej szkole.

W skład takiego zespołu wchodzić będą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści zatrudnieni w szkole (np. pedagog czy logopeda). Zespoły mają współpracować z rodzicami ucznia oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przedstawicielem organu prowadzącego szkołę.

Zadaniem takiego zespołu będzie rozpoznanie m.in. przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia, specyficznych trudności w uczeniu się, ale też jego zdolności i możliwości. Zespół będzie miał za zadanie opracować indywidualny program pracy dla danego ucznia, który odpowie na jego specyficzne potrzeby. Następnie zespół ma też dokonywać oceny efektywności podjętych działań i postępów dziecka.

Hall podkreśliła, że indywidualne podejścia do ucznia powinno być obecne na każdym etapie edukacji. Jak tłumaczyła, już w przedszkolu należy rozpoznać jakiego wsparcia wymaga dziecko, żeby mogło radzić sobie w szkole. Na etapie gimnazjum takie indywidualne podejście - zdaniem Hall - może np. pomóc w odkryciu pasji i zainteresowań ucznia, co ułatwi mu decyzją o dalszej edukacji i wyborze zawodu.

Konsultacje społeczne projektów przewidziano do końca kwietnia

Minister zachęcała wszystkich nauczycieli, aby czytali zamieszczone na specjalnej stronie internetowej www.konferencje.men.gov.pl materiały z propozycjami zmian i zgłaszali swoje pytania i uwagi. "Liczę, że te rozwiązania dzięki uwagom nauczycielskim będą mogły być lepsze" - powiedziała Hall.

Konsultacje społeczne projektów przewidziano do końca kwietnia. Wdrażanie proponowanych zmian w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma się rozpocząć we wrześniu 2010 r.

Hall gościła w Lublinie na kolejnej z 16 regionalnych konferencji poświęconych projektowanym przez MEN zmianom w kształceniu zawodowym oraz pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskusja zostanie podsumowana 26 kwietnia w Warszawie.