Powołanie w szkołach zespołów, które będą rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów m.in. niepełnosprawnych, chorych, zaniedbanych wychowawczo lub wybitnie zdolnych zakłada projekt zmian, które przygotowało ministerstwo edukacji.

Minister Katarzyna Hall zachęca nauczycieli do dyskusji na ten temat.

Hall tłumaczyła na konferencji prasowej w czwartek w Lublinie, że w myśl proponowanych przez MEN zmian specjalne potrzeby edukacyjne nie dotyczą tylko uczniów niepełnosprawnych czy przewlekle chorych.

"Specjalna potrzeba edukacyjna to również np. wybite zdolności ucznia. To również chodzi o dzieci, które np. przybywają z innego systemu edukacji i po kilku latach kształcenia za granicą wymagają wyrównania różnic programowych. To też dzieci pochodzące ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie, kulturowo" - powiedziała.

Zdaniem Hall trzeba, żeby nauczyciele "przyglądali się uczniom, definiowali, jakie są ich potrzeby i odpowiednio do tego projektowali indywidualny plan pracy z dzieckiem".

Hall podkreśliła, że indywidualne podejścia do ucznia powinno być obecne na każdym etapie edukacji

Służyć temu mają zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, które - według projektowanych zmian - mają powstać w każdej szkole.

W skład takiego zespołu wchodzić będą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści zatrudnieni w szkole (np. pedagog czy logopeda). Zespoły mają współpracować z rodzicami ucznia oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przedstawicielem organu prowadzącego szkołę.

Zadaniem takiego zespołu będzie rozpoznanie m.in. przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia, specyficznych trudności w uczeniu się, ale też jego zdolności i możliwości. Zespół będzie miał za zadanie opracować indywidualny program pracy dla danego ucznia, który odpowie na jego specyficzne potrzeby. Następnie zespół ma też dokonywać oceny efektywności podjętych działań i postępów dziecka.

Hall podkreśliła, że indywidualne podejścia do ucznia powinno być obecne na każdym etapie edukacji. Jak tłumaczyła, już w przedszkolu należy rozpoznać jakiego wsparcia wymaga dziecko, żeby mogło radzić sobie w szkole. Na etapie gimnazjum takie indywidualne podejście - zdaniem Hall - może np. pomóc w odkryciu pasji i zainteresowań ucznia, co ułatwi mu decyzją o dalszej edukacji i wyborze zawodu.

Konsultacje społeczne projektów przewidziano do końca kwietnia

Minister zachęcała wszystkich nauczycieli, aby czytali zamieszczone na specjalnej stronie internetowej www.konferencje.men.gov.pl materiały z propozycjami zmian i zgłaszali swoje pytania i uwagi. "Liczę, że te rozwiązania dzięki uwagom nauczycielskim będą mogły być lepsze" - powiedziała Hall.

Konsultacje społeczne projektów przewidziano do końca kwietnia. Wdrażanie proponowanych zmian w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma się rozpocząć we wrześniu 2010 r.

Hall gościła w Lublinie na kolejnej z 16 regionalnych konferencji poświęconych projektowanym przez MEN zmianom w kształceniu zawodowym oraz pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskusja zostanie podsumowana 26 kwietnia w Warszawie.