Na zabieg usunięcia zaćmy czekało w kraju ponad 84 tys. osób; średni czas oczekiwania wynosił 389 dni, a na wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego - 452 dni. Długa była też lista oczekujących na programy specjalistyczne. Na leczenie stwardnienia rozsianego glatiramerem czeka się 9 miesięcy, a na leczenie przewlekłej białaczki szpiku imatinibem - ponad 5 miesięcy.

Największe kolejki są do poradni okulistycznych; na koniec 2007 roku oczekiwało ponad 110 tys. osób (w tym ponad 24 tys. w woj. mazowieckim). Nieco krótsze były kolejki do poradni kardiologicznych - 60 tys., chirurgii urazowo-ortopedycznej - ponad 54 tys.

Przy przyjęciu do szpitala na oddział reumatologii w województwie dolnośląskim oczekiwanie trwało 265 dni, pomorskim - 366 dni, a śląskim - 506.

Jeżeli chodzi o lecznictwo szpitalne to w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców udzielono ich w Polsce 4,9 tys.

Ze sprawozdania NFZ wynika, że w 2007 roku wykonano ponad 141 mln porad w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli średnio na jednego ubezpieczonego 3,8 porady.

W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - było to średnio blisko 29 tys. świadczeń na 10 tys. mieszkańców. Z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najczęściej korzystali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego, najrzadziej - wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Jeżeli chodzi o lecznictwo szpitalne to w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców udzielono ich w Polsce 4,9 tys. Najwięcej - w woj. opolskim - blisko 6 tys. i świętokrzyskim - ponad 5 tys.; najmniej - w dolnośląskim (3,7 tys.) i pomorskim (ponad 4 tys.).