W 2010 roku uczniowie przystępujący do matur będą musieli zdawać obowiązkowo egzaminy ustne i pisemne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz egzamin pisemny z matematyki. Tak wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które podpisała minister edukacji narodowej.

Dzięki noweli w przyszłym roku szkolnym uczniowie przystępujący do matury nie będą musieli zdawać obowiązkowego egzaminu z wybranego przedmiotu. Bez tej zmiany maturzyści musieliby zaliczyć cztery, a nie trzy obowiązkowe egzaminy pisemne. Z poprzedniej wersji projektu rozporządzenia wynikało jednak, że w latach 2015-2018 na maturzystów będzie nakładany obowiązek zdawania czwartego obowiązkowego przedmiotu (z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przedmiotu wybranego przez ucznia). Podpisane przez minister rozporządzenie nie przewiduje wprowadzenia takich zmian.

- Po konsultacjach z Rządowym Centrum Legislacji doszliśmy do wniosku, że daty te są na tyle odległe, że nie można ich umieszczać w przepisach, które wchodzą w życie w przyszłym roku - mówi Mirosław Sawicki, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podkreśla jednak, że nie oznacza to rezygnacji z pomysłu przeprowadzenia egzaminu z czwartego obowiązkowego przedmiotu na maturze. Resort edukacji może wprowadzić takie zmiany, tyle że w późniejszym terminie.

Z rozporządzenia wynika, że od roku szkolnego 2009/2010 każdy maturzysta będzie miał prawo do zdawania egzaminu z maksymalnie trzech dodatkowych przedmiotów. To uczniowie zdecydują o tym, czy będą je zdawać na poziomie podstawowym czy rozszerzonym. Jeśli jednak jako dodatkowy wybiorą ten przedmiot, który zdawali już jako obowiązkowy (np. język angielski), będą musieli obowiązkowo wybrać poziom rozszerzony. Wynik egzaminu z dodatkowych przedmiotów nie będzie miał wpływu na zaliczenie matury.