Armia od dłuższego czasu ma problem z obsadą stanowisk wojskowych lekarzy. W Afganistanie, gdzie w operacji ISAF służy obecnie ok. 2 tys. polskich żołnierzy, spośród 15 stanowisk przewidzianych dla lekarzy cztery pozostają nieobsadzone - w tym anestezjologa, chirurga-ortopedy oraz dwóch lekarzy ogólnych.

Jednym z powodów braków kadrowych są niskie zarobki. MON postanowiło więc zwiększyć tzw. należności zagraniczne, zwłaszcza dla specjalistów posiadających kwalifikacje szczególnie przydatne w wojskowej służbie zdrowia. Po zmianach lekarze z ważnymi specjalizacjami pracujący w Afganistanie otrzymywaliby w ramach należności zagranicznej - 6 tys. 250 zł, a pozostali 3 tys. 750 zł.

Specjalności szczególnie przydatne dla wojska to - według wstępnej propozycji - m.in. anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, chirurgia twarzowo-szczękowa, choroby wewnętrzne, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, psychiatria oraz medycyna ratunkowa.

Wprowadzenie w życie planowanych rozwiązań będzie oznaczać, że lekarz - w stopniu etatowym kapitana - ma zarabiać (łącznie, po zsumowaniu uposażenia "krajowego" i należności przysługujących za misję) ok. 18,5 tys. zł, a w przypadku wybranych specjalizacji ok. 22 tys. zł. Starszy lekarz - w stopniu etatowym majora - zarabiać będzie odpowiednio 20 tys. zł lub 23 tys. zł. Dowódca sekcji lub grupy zabezpieczenia medycznego - w stopniu etatowym podpułkownika - 21,5 tys. zł. lub 25,5 tys. zł.

Resort szacuje, że wprowadzenie zmian spowoduje dodatkowe skutki finansowe w wysokości ok. 1 mln zł rocznie. Jak deklaruje MON, kwota została już uzgodniona i zaakceptowana przez dyrektora departamentu budżetowego w MON. Departament kadr ministerstwa ma teraz opracować projekt nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia i przekazać go do departamentu prawnego.