Chodzi o nowelę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z istniejącymi zapisami, emerytowani funkcjonariusze po podjęciu służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym mieli zawieszaną emeryturę na ich wniosek. Tymczasem, emerytowani funkcjonariusze przyjmowani do wszystkich pozostałych służb byli automatycznie - obligatoryjnie pozbawiani świadczeń na czas ponownego podjęcia pracy.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na komisji przez wiceministra, z emerytury do różnych służb wróciło w ostatnim czasie 131 osób

Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Zbigniewa Sosnowskiego jest to niesprawiedliwe wobec funkcjonariuszy pozostałych służb.

Jak mówił Sosnowski, ci funkcjonariusze, którzy chcą przejść z emerytury do służby w CBA, składając wniosek o zawieszenie świadczenia "robią to (...) w przeświadczeniu, że tak nie powinno być". Gdyby funkcjonariusze ci nie składali wniosków, mogliby - zgodnie z prawem - korzystać i z emerytury, i z pensji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na komisji przez wiceministra, z emerytury do różnych służb (m.in. policji, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, BOR, Straży Granicznej) wróciło w ostatnim czasie 131 osób. W przypadku CBA były to dwie osoby.