Rzecznik praw dziecka apeluje o przyspieszenie prac nad ustawą o żłobkach, która ma złagodzić przepisy blokujące zakładanie nowych placówek tego typu.
Resort pracy zapowiedział w ubiegłym roku, że przygotuje nową ustawę o formach opieki nad dziećmi w wieku 0–3 lata. Miała ona dawać możliwość tworzenia różnorodnych placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, m.in. klubów dziecięcych, oraz zniesienie restrykcyjnych przepisów, które muszą spełniać żłobki. Obecnie podlegają one pod nadzór Ministerstwa Zdrowia i mają status zakładów opieki zdrowotnej. To oznacza, że podlegają takim samym wymaganiom jak np. szpitale.
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej, z pytaniem o stan prac nad przygotowywaną ustawą. Jego zdaniem surowe przepisy, które muszą spełniać żłobki, powodują, że takich placówek powstaje za mało, a w konsekwencji rodzicom trudno jest o miejsce w żłobku dla swojego dziecka.