Zwiększenie pensji i zmiana systemu awansu zawodowego nauczycieli to jedne z założeń ogłoszonego przez premiera planu rozwoju i konsolidacji finansów publicznych.

Zgodnie z nim rząd nie zamierza oszczędzać na wynagrodzeniach nauczycieli. Mają one średnio wzrosnąć o 50 proc. w latach 2007–2012. W ciagu ostatnich trzech lat (2007–2009) średnio wynagrodzenia nauczycieli wzrosły już o 24,9 proc. W tym roku nauczyciele (od 1 września) otrzymają kolejne 7 proc. podwyżki. Podobnie ma być w następnym roku.

– Plan powinien zakładać uproszczenie systemu wynagradzania nauczycieli, a nie tylko zwiększenie pensji nauczycieli – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Tłumaczy, że obecnie gminy muszą dbać o zapewnienie nauczycielom średnich płac, a to prowadzi do ograniczenia zatrudnienia. Dyrektorzy szkół, zamiast je zwiększać, zlecają pedagogom dodatkowe godziny zajęć lub też łączą klasy.

Rządowy plan ma też usprawnić system awansu zawodowego pedagogów. Obecnie około 80 proc. z nich posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego (mianowanego i dyplomowanego).