Ci maturzyści, którzy zdawali egzamin w latach ubiegłych, a będą chcieli poprawić wynik egzaminu lub zdawać egzamin z dodatkowego przedmiotu (mają prawo robić to przez pięć kolejnych lat), otrzymają świadectwo wydane według starego wzoru.

Specjalne dokumenty-informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dostawać będą dzieci 5-letnie i 6-letnie po rocznym przygotowaniu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. MEN przygotowało wzór takiej informacji. Jak tłumaczy resort, dzięki temu rodzice, nauczyciele i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogli uzyskać pełną wiedzę na temat sytuacji każdego dziecka.

Autorzy projektu rozporządzenia w sprawie świadectw chcą, by część przepisów weszła w życie z dniem 1 września 2010 r., a część wcześniej - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.