Nominacje na członków Rady otrzymało 21 młodych polskich uczonych. Rada, która ma działać na takich samych zasadach jak Rada Nauki lub Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, została powołana zarządzeniem ministra i ma działać do 1 lutego 2011 r.

"Zapraszając państwa do współpracy z kierownictwem resortu, ze mną osobiście, zależy nam bardzo na tym, aby to państwo, aby młodzi naukowcy mieli wpływ na treść prawa, które będzie obowiązywać w Polsce, i to zarówno przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, ustawy o stopniach i tytułach naukowych, ale także przepisów już dyskutowanych w komisjach sejmowych" - mówiła Kudrycka do przybyłych na uroczystość naukowców.

Minister podkreśliła, że podstawowym zadaniem Rady będzie opiniowanie aktów prawnych jak np. projekty nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także ministerialnych rozporządzeń. Według niej, członkowie rady mają także "wypracowywać przejrzyste reguły i standardy przyznawania grantów naukowych", "wspierać młodą kadrę" oraz "oddziaływać na władze uczelni, aby rozumiały myśl ustawodawcy". "Zależy nam na tym, abyście państwo pilnowali tego, w jaki sposób, w jakim zakresie te nowe przepisy (m.in. pakiet 5 ustaw reformujących polską naukę omawiany obecnie w sejmowej podkomisji - PAP) będą wchodziły w życie" - wyjaśniała Kudrycka.

W jej opinii, w Polsce głos młodych naukowców (terminem młodego naukowca określa się osobę, która ma nie więcej niż 35 lat) "nie jest zbyt głośno słyszalny". "Oczywiście przedstawiciele doktorantów i studentów robią co mogą, ale w tak niewielkiej reprezentacji zawsze ten głos może być zagłuszony" - powiedziała Kudrycka.

Jej zdaniem, jeśli opinie Rady Młodych Naukowców będą miały równą rangę jak opinie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, to uda się "dopracować te wszystkie zapisy, które pomogą nam zdynamizować te talenty, które w tej chwili drzemią w nauce polskiej, a jednocześnie uwolnić te, które jeszcze nie miały szansy się rozwinąć" - mówiła.

Zgodnie z zarządzeniem, szczególnym zadaniem Rady będzie "wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców" m.in. poprzez "identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców", "przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania karier młodych naukowców", "przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki", "wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w dziedzinach nauki". Ponadto Rada może sporządzać opinie i rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa.