Byli maturzyści mogą wybrać sześć dodatkowych przedmiotów na dowolnym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.
Ostateczną deklarację wyboru zdawanych przedmiotów uczeń musi złożyć do dyrektora szkoły do 7 lutego. Jeśli tego nie zrobi, 8 lutego okręgowa komisja egzaminacyjna uzna, że zdaje egzaminy wskazane w deklaracji wstępnej. Uczniowie składali je do 30 września ubiegłego roku.
Uczeń deklaruje, jakie przedmioty będzie zdawał, na specjalnym formularzu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
W tym roku po raz pierwszy egzamin z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, zdaje się obowiązkowo na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Maksymalnie można wybrać sześć spośród dziewiętnastu przedmiotów.
Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego w poprzednich latach, ale go nie zdał, ma prawo zdawać go ponownie na zasadach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009.
– Aby zdać maturę, nie musi więc obowiązkowo zaliczyć matematyki – wyjaśnia Lucyna Grabowska z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Na starych zasadach można również podwyższyć pozytywny wynik egzaminu. Absolwenci powtarzający maturę otrzymają identyczne zestawy pytań jak ich młodsi koledzy. Nie będą jednak musieli rozwiązywać części podstawowej, jeśli wcześniej zdawali tylko poziom rozszerzony. Ponadto byli maturzyści mogą wybrać sześć dodatkowych przedmiotów na dowolnym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym, z wyjątkiem matematyki.
– Ten przedmiot można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym – podkreśla Lucyna Grabowska.
Co roku ponownie do matury przystępuje ok. 40 tys. osób. Wyniki matury można poprawiać przez pięć lat od pierwszego egzaminu.