Rzecznik praw obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją art. 91b ust. 2 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela. Nie daje on prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nauczycielom w prywatnych przedszkolach, którzy są zatrudnienie w co najmniej półobowiązkowym wymiaru zajęć. Takie prawo mają za to nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu publicznym, pod warunkiem że na swój wniosek rozwiążą umowę o pracę i przepracowali odpowiednio długo w szkolnictwie. Chodzi o nauczycieli z 30-letnim okresem zatrudnienia (w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze) oraz m.in. o nauczycieli placówek i zakładów specjalnych z 20-letnim okresem zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

Zdaniem rzecznika przepisy nie powinny faworyzować tych ostatnich. RPO uważa, że wszystkie podmioty prawa, charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną, powinny być traktowane równo. W jego ocenie odstępstwo od tej zasady jest naruszeniem art. 32 konstytucji.

PAWEŁ JAKUBCZAK