Prawie 500 osób będzie miało szansę ukończyć studia podyplomowe w warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego korzystając z 80 proc. dopłaty do czesnego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Już od 2 listopada 2009 r. przyjmowane są zapisy na wszystkie edycje studiów rozpoczynających się jesienią br.

Dotowane studia

Akademia Leona Koźmińskiego zgłosiła do konkursu, rozpisanego zgodnie z programem operacyjnym „Kapitał Ludzki” i finansowanego w znacznej części z EFS, trzy projekty: „Akademia Zarządzania dla Kadry Medycznej”, „Inwestycja w talent – nowoczesny HR” oraz „Systemy klasy ERP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Zostały one zakwalifikowane do realizacji wśród 69 innych, zgłoszonych przez szkoły wyższe i instytucje zajmujące się kształceniem w całej Polsce. Projekty te zawierają 10 ofert studiów podyplomowych, w tym 3 kierunki studiów MBA dla kadry medycznej, informatycznej i menedżerów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Chętnych nie brakowało. Rekrutacja na studia MBA już została zakończona.

- Uruchomienie studiów MBA dotowanych ze środków Unii Europejskiej daje możliwość podjęcie studiów na renomowanej uczelni osobom, które nie mogą sobie pozwolić na wydatek rzędu dwudziestu kilku tysięcy złotych. Warto korzystać z takiej sposobności, na tym polega przedsiębiorczość' – mówi prof. Witold Bielecki, zastępca rektora.

Ochotnicy konkurują

Dzięki dotacjom z EFS każdy student płaci ok. 20 proc. kosztów, czyli od 710 zł na studiach podyplomowych do 2 630 zł na studiach MBA. Oznacza to, że korzystając z dotowanych studiów MBA każdy ze studentów może oszczędzić ponad 19 tys. zł. Warunki dostania się na studia MBA to minimum wyższe wykształcenie (magisterium) i 3 lata doświadczenia zawodowego, a także aktywność zawodowa – zatrudnienie w przedsiębiorstwie lub samo zatrudnienie (własna działalność gospodarcza).