W ciągu ostatnich dwóch lat Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie uruchomiła 22 kierunki bezpłatnych studiów podyplomowych dzięki realizacji dotowanego z EFS projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Kolejne 6 nowych kierunków rusza w lutym br. Najciekawsze propozycje będą kontynuowane w wersji komercyjnej.

- Nie odczuliśmy spadku zainteresowania studiami podyplomowymi, gdyż oferta komercyjna została uzupełniona ofertą bezpłatną – przyznaje Kamila Jeżowska, koordynatorka projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Pożytek z dotacji

We współpracy z francuskim Uniwersytetem Lumiére w Lyonie Politechnika Łódzka prowadzi unikatowe studia poświęcone modzie i wzornictwu.

- Ze względu na elitarny charakter i wysoką cenę studia te mają ograniczoną liczbę uczestników – informuje Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia w tej uczelni.

Do tej pory były to studia pełnopłatne. W ubiegłym roku akademickim uczelnia zanotowała niewielki spadek zainteresowania tą propozycją, co tłumaczy wpływem sytuacji kryzysowej w gospodarce na płatną edukację. W tym roku akademickim, w celu podniesienia ich dostępności, Politechnika Łódzka wystąpiła o dołączenie tego kierunku do studiów objętych dofinansowaniem unijnym.

- Wsparci funduszami unijnymi rozszerzamy bazę laboratoryjną, kupujemy materiały szkoleniowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Podczas przerw w zajęciach zapewniamy studentom kawę i lunch. Brak opłat za studia zwiększa ich dostępność i powoduje z jednej strony podniesienie jakości kształcenia, a z drugiej zwiększenie zainteresowania studiami – ocenia Krzysztof Jóźwik.

Oblegane kierunki

Dzięki wsparciu funduszy unijnych Uniwersytet Wrocławski prowadzi w bieżącym roku akademickim 33 kierunki studiów podyplomowych – o 10 więcej niż przed rokiem, kiedy nabór prowadzono tylko na 23 kierunki. Wśród nich nie brakuje kierunków ściśle związanych z prawem, np. prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe, prawo ochrony środowiska, prawo zamówień publicznych itd.

- Największe wzięcie mają kierunki podnoszące kwalifikacje do pracy w administracji publicznej. Są one związane z prawem pracy i przepisami socjalnymi, prawem zamówień publicznych – wylicza dr Jacek Przygodzki, pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami.