"Musimy upowszechnić system emerytalny, zatrzymać tamę wczesnego przechodzenia na emeryturę. Trzeba też wymóc na Otwartych Funduszach Emerytalnych rozwiązania prowadzące do tego, by bardziej konkurowały ze sobą, osiągnęły wyższe stopy zwrotu" - zaznaczył Boni. Wyjaśnił, że "wystarczy, że stopa zwrotu w OFE będzie wyższa o 0,5 proc., by nasza emerytura wzrosła miesięcznie o prawie 200 zł".

Boni dodał, że do nowego systemu emerytalnego trzeba dostosować wymiar rent oraz upowszechnić system emerytalny służb mundurowych, utrzymując dotychczasowe prawa nabyte.

"Ze składkami emerytalnymi trzeba powiązać dochody rolników, co umożliwi łączenie pracy w rolnictwie z pracą zawodową poza rolnictwem" - powiedział Boni. Podkreślił, że "nie trzeba jednak niszczyć dorobku KRUS".

"To są tylko propozycje. Myślę, że w debacie publicznej będą uczestniczyli nasi koledzy z PSL"

Boni podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 nie zakłada likwidacji KRUS.

"Nie zapisaliśmy w tym dokumencie żadnych konkretów, tylko zainicjowanie debaty publicznej nad powiązaniem opłacanych przez rolników podatków i składek z wysokością uzyskiwanych przez nich dochodów. To są tylko propozycje. Myślę, że w debacie publicznej będą uczestniczyli nasi koledzy (z PSL - PAP), tak jak przecież uczestniczą w pracach zespołu roboczego nad tymi tematami" - powiedział Boni.

"Z punktu widzenia Polski kalendarz dotyczący przyszłych zmian tak naprawdę spowoduje, że rolnicy będą mogli korzystać z ulgi rodzinnej, z której dzisiaj nie mogą korzystać. Będą mogli swobodnie, pracując w innych zawodach - bo to jest teraz powszechniejsze - łączyć ze sobą te dwa systemy (KRUS i ZUS - PAP). To jest z punktu widzenia człowieka opłacalne" - dodał.

Zaznaczył jednak, że do realizacji tych celów potrzebna jest w polityce "wola i zaufanie".

Boni mówił również o potrzebie bliskiej współpracy między biznesem a środowiskami naukowymi

Jego zdaniem, najważniejsze priorytety rozwojowe dla Polski to "rozwój kapitału intelektualnego, edukacji, nauki i innowacyjności".

Boni zapowiedział upowszechnienie wychowania przedszkolnego, tak by w 2020 r. do przedszkola chodziło 90 proc. dzieci. Rząd planuje przeznaczenie dodatkowych środków na objęcie obowiązkiem przedszkolnym dzieci w wieku 5 lat.

Wskazał też na potrzebę zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli oraz zmniejszenie różnicy płac między stażystami i nauczycielami dyplomowanymi. Podkreślił konieczność wzmocnienia indywidualnej pracy z uczniem, podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela jako zawodu zaufania publicznego, określenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Celem rządu ma też być poprawa efektywności kształcenia zawodowego, tak by było ono lepiej niż obecnie dostosowanie do potrzeb rynku.

Boni mówił również o potrzebie bliskiej współpracy między biznesem a środowiskami naukowymi. Wyjaśniał, że chodzi o umożliwienie wdrażania nowych technologii oraz zwiększenie zatrudniania w przedsiębiorstwach ludzi zajmujących się pracą badawczo-naukową.