MAREK ROCKI, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej - Państwowa Komisja Akredytacyjna nie publikuje raportów z wizytacji kierunku studiów, bo nie ma funduszy na usuwanie z nich danych osobowych.
ROZMOWA
JOLANTA GÓRA-OJCZYK