Praca w niedziele i święta jest dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w kodeksie pracy. W zamian za pracę w te dni firma musi oddać podwładnym wolne w innym terminie albo zapłacić dodatek.
Niedziele i święta są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pracodawca, który zobowiąże podwładnych do wykonywania obowiązków pracowniczych w tym czasie narusza przepisy o czasie pracy i popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Od tej ogólnej zasady obowiązują jednak wyjątki. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona np. przy pracy zmianowej, w razie prowadzenia akcji ratowniczej lub przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną lub potrzeby ludności. Katalog takich prac jest zawarty w kodeksie pracy.
Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu. Przepisy umożliwiają jednak pracodawcom odmienne ustalenie takich godzin (np. w regulaminie pracy). Warto dodać, że podwładny nie może pracować w każdą niedzielę. Co najmniej raz na cztery tygodnie pracodawca musi udzielić mu wolnego w ten dzień (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowej).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można wykonywać pracę w niedzielę i dni świąteczne