Portal www.zielonalinia.gov.pl funkcjonuje od października 2009 roku. Ale już w czerwcu jego działanie ma być poszerzone m.in. o elektroniczną bazę ofert pracy i zatrudnienia. Te będą mogły być składane zarówno przez firmy, bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.

– Składanie ofert oraz poszukiwanie pracowników będzie odbywało się drogą elektroniczną po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu na portalu – mówi Adam Bejda z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Sabina Drewniany z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej dodaje, że obecnie firmy czy osoby poszukujące zatrudnienia mogą swoje oferty przesyłać drogą elektroniczną jedynie do urzędów pracy. Te jednak nie są dostępne on-line.

Dzięki zmianie na portalu zielonalinia.gov.pl zainteresowani będą mogli, zapoznać się z ofertami pracy z całej Polski. Do internetowej bazy będą mieli też dostęp Polacy, którzy wyjechali do Anglii czy Irlandii. Urzędy pracy będą przekazywały do portalu informacje o lokalnych rynkach pracy (m.in. o ofertach pracy) na podstawie umowy podpisanej między urzędem, a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

– Takie porozumienia zawarliśmy z 14 wojewódzkimi urzędami pracy i z 63 powiatowymi urzędami pracy – mówi Wiesław Filar, kierownik projektu w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Elektroniczna baza danych, która będzie dostępna na portalu, ma ułatwić pracodawcom poszukiwanie pracowników z konkretnymi umiejętnościami. Dzięki tzw. autoposzukiwaczowi przedsiębiorca otrzyma (drogą elektroniczną) informację, czy wśród ofert są takie, które spełnią określone przez niego wymagania.