Firma musi informować pracowników o celu i zasadach ich monitorowania w miejscu pracy. Pracownik może pozwać firmę, która kontroluje go bez uprzedzenia lub bez uzyskania zgody. Zasady monitorowania pracowników powinny być określone w regulaminie pracy.
Firmy, które nielegalnie inwigilują pracowników, muszą się liczyć z wizytą inspektora pracy i poniesieniem odpowiedzialności karnej za złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika. Do walki z nielegalnymi metodami kontroli pracowników przyłączyła się Państwowa Inspekcja Pracy. Gdy się okazało, że w jednym z supermarketów na terenie byłego województwa słupskiego pracodawca wprowadził monitoring wideo i podsłuchy telefoniczne bez poinformowania o tym pracowników (lub ich zgody), inspekcja złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wystąpiła też do pracodawcy o usunięcie nieprawidłowości.
– Jeżeli w przyszłości będziemy otrzymywać sygnały o nielegalnym inwigilowaniu pracowników, podejmiemy interwencje – zapewnia Jolanta Zydlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.