Wyniki kontroli dotyczącej zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjów wybranych gmin z regionu przedstawiła dziś olsztyńska delegatura NIK. Kontrola została przeprowadzona w 15 gminach od kwietnia do lipca 2009 roku.

Wszystkie skontrolowane gminy zapewniły uczniom bezpłatny transport, gdzie droga z domu do szkoły przekraczała 3 kilometry dla uczniów klas od I do IV podstawówki i powyżej 4 kilometrów dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Jednak w czterech gminach: Sępopol, Piecki, Frombork i Świętajno nie objęto dowozem części dzieci niepełnosprawnych. Gminy usprawiedliwiały się, że zrezygnowano z dowożenia niepełnosprawnych dzieci ze względu na małą odległość od ich miejsca zamieszkania do szkoły. Tymczasem, jak przypominają kontrolerzy, na gminach spoczywa obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych bez względu na to, jaka jest to odległość.

Gminy nie zapewniły także opieki uczniom na czas dowiezienia do szkoły i do domów. W czterech gminach: Dubeninki, Sępopol, Purda i Dźwierzuty kierowca busa był także opiekunem dzieci. Gminy uważały, że busy są małe i opiekun zajmowałby miejsca, które mogłoby być przeznaczone dla ucznia. Zdaniem NIK kierowca nie jest w stanie sprawować opieki nad uczniami. W niektórych przypadkach kierowca wręcz świadomie narażał dzieci na niebezpieczeństwo.

Kontrolerzy zajęli się także stanem technicznym busów

W gminie Purda bus przewożący uczniów miał kolizję. Sześcioro dzieci doznało obrażeń. Kierowca jednak nie wezwał policji, ani pogotowia, ale pozwolił uczniom po wyjściu z busa iść dwa kilometry do domów. Dopiero, gdy dzieci dotarły do rodziców, uzyskały pomoc medyczną, a troje z nich zostało przewiezionych do szpitala.

W tej samej gminie kierowca pomagał uczniowi na wózku inwalidzkim dostać się do szkoły, w tym czasie pozostawił jednak bez opieki na parkingu niepełnosprawnego intelektualnie ucznia.

W gminie Dubeninki kierowca zamiast planowanych trzech kursów wykonał jeden, sadzając 22 dzieci na 9 miejscach w busie.

Kontrolerzy zajęli się także stanem technicznym busów. W sześciu gminach: Dźwierzuty, Kolno, Lubomino, Piecki, Jedwabno i Kruklanki busy miały ponad 20 lat, a dwa autobusy ponad 30.