W większości krajów Wspólnoty obowiązuje zasada współpłacenia. Od pacjentów są pobierane drobne opłaty np. za wypisanie recepty czy za jeden dzień pobytu w szpitalu. Sposobem na ograniczenie tych oraz innych dodatkowych opłat jest wykupienie jeszcze przed wyjazdem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dzięki dodatkowej polisie zdrowotnej jej posiadacz może korzystać również z usług prywatnych przychodni i szpitali. W takim przypadku koszt leczenia zostanie pokryty również przez ubezpieczyciela. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny.

O tym, że transport medyczny z zagranicy do Polski nie jest pokrywany przez NFZ bardzo często zapominają ci turyści, którzy planują zimowy urlop np. we Włoszech czy Austrii. Transport np. helikopterem ratowniczym z wysokiego stoku do najbliższej placówki ochrony zdrowia może kosztować nawet kilkaset euro.

Dodatkowe polisy zdrowotne pokrywają ten wydatek. Część z nich gwarantuje również pokrycie kosztów przyjazdu osoby wskazanej przez posiadacza polisy w sytuacji, gdy jest on hospitalizowany, a jego pobyt w szpitalu przedłuża się. Większość polis taką opcje przewiduje już po 7-10 dniach hospitalizacji.

Dodatkowo towarzystwa ustalają też limity kosztów noclegu. Na przykłada Allianz i PZU ustaliło go na wysokości 75 euro za dobę.