Przed wyjazdem do innego kraju UE należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jej posiadacz będzie musiał skorzystać z leczenia, to zapłaci za nie NFZ. Nie zaszkodzi jednak posiadać dodatkowej polisy zdrowotnej.

W większości krajów Wspólnoty obowiązuje zasada współpłacenia. Od pacjentów są pobierane drobne opłaty np. za wypisanie recepty czy za jeden dzień pobytu w szpitalu. Sposobem na ograniczenie tych oraz innych dodatkowych opłat jest wykupienie jeszcze przed wyjazdem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dzięki dodatkowej polisie zdrowotnej jej posiadacz może korzystać również z usług prywatnych przychodni i szpitali. W takim przypadku koszt leczenia zostanie pokryty również przez ubezpieczyciela. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny.

O tym, że transport medyczny z zagranicy do Polski nie jest pokrywany przez NFZ bardzo często zapominają ci turyści, którzy planują zimowy urlop np. we Włoszech czy Austrii. Transport np. helikopterem ratowniczym z wysokiego stoku do najbliższej placówki ochrony zdrowia może kosztować nawet kilkaset euro.

Reklama

Dodatkowe polisy zdrowotne pokrywają ten wydatek. Część z nich gwarantuje również pokrycie kosztów przyjazdu osoby wskazanej przez posiadacza polisy w sytuacji, gdy jest on hospitalizowany, a jego pobyt w szpitalu przedłuża się. Większość polis taką opcje przewiduje już po 7-10 dniach hospitalizacji.

Dodatkowo towarzystwa ustalają też limity kosztów noclegu. Na przykłada Allianz i PZU ustaliło go na wysokości 75 euro za dobę.

ReklamaPrzewaga EKUZ nad dodatkową polisą:
- Jest bezpłatna
- Gwarantuje pokrycie kosztów leczenia aż do całkowitego wyleczenia. W ramach polisy można się leczyć do czasu, gdy możliwy jest transport do Polski.
- Nie ma ustalonego górnego limitu kosztów leczenia, który w polisie wyznacza suma ubezpieczenia.
- Polisa nie obejmuje kosztów leczenia zaostrzenia się stanu klienta w przypadku chorób przewlekłych.
- Jeżeli nie opłaci się dodatkowej składki z polisy, nie można liczyć na pokrycie kosztów leczenia wypadków wynikających z pracy lub uprawiania niektórych sportów. Natomiast EKUZ działa bez względu na przyczynę leczenia.Przewaga polisy nad EKUZ:
- EKUZ gwarantuje dostęp jedynie do placówek, które mają umowy z tamtejszymi odpowiednikami NFZ. Natomiast w ramach polisy możliwy jest też dostęp do placówek prywatnych.
- W niektórych krajach obowiązuje tzw. współodpłatność, czyli konieczność pokrycia części kosztów pobytu w szpitalu lub leczenia lekarza przez posiadacza EKUZ. Z polisy ubezpieczeniowej pokrywane są całe koszty leczenia.
- Z EKUZ, trzeba na własną rękę szukać i organizować pomoc lekarską, a posiadaczom polisy pomaga w tym operator call center i przedstawiciel firmy na miejscu.
- EKUZ trzeba potwierdzić w instytucji będącej odpowiednikiem polskiego NFZ za granicą. Niestety brakuje ich w miejscowościach turystycznych.
- Z polisy można pokryć dodatkowe koszty związane z nagłą chorobą ubezpieczonego np. noclegów i odwiedzin kogoś z rodziny lub opieki na dziećmi i ich powrotu do domu.