Resort zdrowia przypomina, że w związku z przedłużającymi się protestami lekarzy, dyrektorzy szpitali powinni zwrócić niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzania lekarzy rezydentów, którzy wzięli udział w strajkach.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowi, że w okresie strajku pracownik biorący w nim udział zachowuje prawo do świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego. Również okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Zachowuje również uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Ponieważ tzw. etaty rezydenckie są opłacane ze środków budżetu państwa, a nie obciążają bezpośrednio finansów placówek ochrony zdrowia, to ich niewykorzystanie oznacza konieczność zwrotu pieniędzy do Ministerstwa Zdrowia.

Udział w strajku nie jest również podstawą do przedłużenia tzw. umowy rezydenckiej.

Na zwrot pieniędzy szpitale mają czas do 15 stycznia, a w razie wygaśnięcia umowy rezydenckiej - 20 dni od dnia jej rozwiązania. Nieprzekazanie środków budżetowych w odpowiednim terminie wiąże się z naliczeniem odsetek.

1,5 tys. etatów rezydenckich finansuje w tym roku budżet państwa

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm).

■ Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213, poz. 1779 z późn. zm).