Ośrodki obsługiwać będą zgłoszenia alarmowe i koordynować działania ratownicze. Zintegrowane mają zostać także służby dyżurne poszczególnych podmiotów ratowniczych, funkcjonujące na terenie powiatu i województwa - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Nowy system powiadamiania ratunkowego zorganizowany zostanie na dwóch poziomach - lokalnym i wojewódzkim.

Na szczeblu lokalnym ma zapewniać obsługę numerów alarmowych 112, 998 i 999 oraz organizację zadań ratowniczych na danym terenie poprzez centra powiadamiania ratunkowego, przy pomocy stanowisk dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na szczeblu wojewódzkim system ma zapewniać koordynację działań ponadlokalnych oraz wsparcie centrów powiadamiania ratunkowego poprzez zintegrowanie stanowisk kierowania komendanta wojewódzkiego PSP oraz stanowisk lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Liczbę centrów ratunkowych, ich lokalizację i teren działania ustalą komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej

Nowe przepisy zakładają, że lekarz koordynator ratownictwa medycznego - który obecnie działa w ramach wydziału zarządzania kryzysowego województwa - będzie funkcjonował przy stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Liczbę centrów ratunkowych, ich lokalizację i teren działania ustalą komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej. Określając teren działania centrum powiadamiania ratunkowego przyjęto, że będzie nim co najmniej jeden powiat lub miasto na prawach powiatu.

Projekt przewiduje także możliwość zatrudniania operatorów numerów alarmowych, tj. osób cywilnych, które mają wspierać dyspozytorów służb ratowniczych działających w ramach centrów powiadamiania ratunkowego.