Jak poinformował we wtorek w Białymstoku Cezary Miżejewski z resortu, ośrodki mają powstać w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), z puli środków przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej.

Resort liczy, że dzięki działalności ośrodków do roku 2013 uda się stworzyć nawet 7 tys. miejsc pracy.

Ośrodki mają ułatwić dostęp do rynku pracy organizacjom pozarządowym i osobom wykluczonym społecznie - m.in. bezrobotnym, niepełnosprawnym, wychodzącym na wolność z zakładów karnych. Ich celem jest również pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw socjalnych, czyli takich, które nie są nastawione na zysk, ale na integrację i zaangażowanie swoich członków.

We wtorek w Białymstoku zainaugurowano działalność takiej placówki - Podlaskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (POWES). 1,7 mln zł dofinansowania pochodzi ze środków POKL.

Projekt Podlaski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

W opinii Miżejewskiego, najprawdopodobniej do końca roku Sejm uchwali nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych, która ma usprawnić powstawanie takich przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o wydłużenie do trzech lat refundacji składek ZUS dla ich członków.

Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Pracujące tam osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi utrzymują się z przygotowywania cateringów. We wrześniu stowarzyszenie zrealizowało 15 takich zamówień. Kilka dni temu jego członkowie zarejestrowali spółkę, aby sprzedawać swoje usługi na otwartym rynku pracy.

Projekt Podlaski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Łomży, a także Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie.