ZMIANA PRAWA

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty umożliwiającą upoważnienie kierowników ośrodków pomocy społecznej przez radę gminy do prowadzenia spraw dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, czyli stypendiów i zasiłków szkolnych. Za przyjęciem noweli głosowało 414 posłów, żaden nie był przeciw. Samorządowcy czekali pięć lat na zmianę przepisów.

Obecnie prawo do rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy ma prezydent, burmistrz i wójt. Uczniowie lub ich rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wnioski o stypendium szkolne składają do wydziału oświaty. Zwykle weryfikują je jednak pracownicy ośrodka pomocy społecznej (OPS).

– Tak więc do jednej sprawy gminy angażują dwie instytucje, mówi Marek Olszewski ze Związku Gmin Wiejskich, współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Dodaje, że o świadczenie rodzinne czy zapomogę losową ta sama rodzina stara się właśnie w OPS. Dlatego samorządowcy walczyli o wykreślenie przepisu zabraniającego wójtom korzystania z pomocy ośrodków przy udzielaniu stypendiów szkolnych.

– Zabronienie realizacji tego zadania strukturom, które są do tego najlepiej przygotowane, jest absurdalne – uważa Marek Olszewski.

Samorządowcy podkreślali, że stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym. Oznacza to, że otrzymują je uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Według Marka Olszewskiego nie ma zatem znaczenia, kto sprawdza sytuację finansową ucznia.

Jego zdaniem, jeśli jednak od razu będą robiły to OPS, to zostanie zachowany porządek, praca będzie lepiej zorganizowana, a dokumenty nie będą powielane. Po wejściu w życie nowelizacji rodzice czy uczniowie będą mogli składać wnioski bezpośrednio do OPS. Ustawa, którą teraz zajmie się Senat, wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Najwcześniej zatem zacznie obowiązywać od marca.

Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, uważa, że nowe regulacje przyczynią się do większej elastyczności przepisów i lepszego wykorzystywania środków. W budżecie państwa na 2010 rok na Narodowy Program Stypendialny zarezerwowano 505 mln zł, z czego ok. 400 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

900 tys. uczniów pobiera stypendia szkolne