Firma, która skieruje podwładnego np. na szkolenie lub studia, zostanie zobowiązana do udzielenia mu urlopu szkoleniowego oraz zwolnień z pracy na naukę lub dojazd do szkoły.

Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Posłowie muszą zmienić przepisy, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obecnie obowiązujące są niezgodne z Konstytucją RP. Nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 10 kwietnia 2010 r.

– Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji. Sądzę, że nowela zostanie szybko uchwalona – mówi Izabela Mrzygłocka, posłanka PO, członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W toku dalszych prac posłowie mają rozstrzygnąć wątpliwości związane z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Senat.

– Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych mają być określane w umowie zawieranej przez pracodawcę i pracownika. Firmy mogą wymuszać na podwładnych, aby godzili się na rozwiązania dla nich niekorzystne – mówi Stanisław Szwed, poseł PiS, członek sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.