Zdaniem minister, jeśli projekt przygotowany przez resort zdrowia zostanie zaakceptowany przez rząd i będzie zgoda parlamentu, w NFZ będzie więcej pieniędzy, "przynajmniej o tyle, ile zabrakło (w planie finansowym na 2010 r. - PAP), czyli o 1,3 mld zł" - zaznaczyła.

"Przyjęliśmy nowy przelicznik dotacji, która będzie przekazywana z KRUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt zakłada, by cena kwintala żyta nie była podstawą, od której naliczamy dotację, ale najniższe wynagrodzenie" - poinformowała Kopacz w RMF FM.

Poseł PSL Eugeniusz Kłopotek powiedział w sobotę PAP, że "o propozycji resortu zdrowia można rozmawiać, ale szczególne znaczenie będzie tu miała opinia ministra finansów".

"Nie wiadomo, czy minister Rostowski zgodzi się dołożyć z budżetu do NFZ"

"Z punktu widzenia rolników pomysł minister Kopacz nic nie zmienia, bo składki zdrowotne za rolników opłaca budżet państwa. Nie wiadomo natomiast, czy minister Rostowski zgodzi się dołożyć z budżetu do NFZ miliard trzysta milionów złotych i uzależnić finansowanie składek zdrowotnych rolników od płacy minimalnej, która systematycznie rośnie, podczas gdy cena żyta spada i w niektórych miejscach wynosi już nawet poniżej 20 zł za kwintal" - powiedział Kłopotek.

W czwartek wiceminister zdrowia Jakub Szulc poinformował, że plan finansowy NFZ na 2010 r. opiewa na kwotę niższą mniej więcej o 1,3 mld zł niż rzeczywiste wykonanie planu finansowego NFZ w 2009 r. To spadek ok. 2 proc.

Budżet opłaca składkę zdrowotną za 3 miliony rolników

Składkę, za pośrednictwem KRUS, wpłaca do kasy NFZ budżet państwa. Jej wysokość jest uzależniona od ogłaszanej przez GUS średniej ceny skupu żyta, która od 1 października 2008 r. systematycznie maleje. W listopadzie 2009 r. składka odprowadzana do NFZ za jednego rolnika wynosiła 283,19 zł miesięcznie.

Według szacunków resortu zdrowia, w 2010 r. z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników do NFZ trafi maksymalnie 3,4 mld zł.

Budżet opłaca składkę zdrowotną za 3 miliony rolników, w tym emerytów i rencistów. Jedynie 0,5 proc. rolników, czyli około 15 tysięcy osób, zajmujących się tzw. działami specjalnymi produkcji rolnej, czyli np. wylęgarnią drobiu czy hodowlą pieczarek, odprowadza składki zdrowotne tak jak inni prowadzący działalność gospodarczą, tj. na podstawie deklarowanych dochodów.