Profesja doradcy specjalizującego się w nieruchomościach pojawiła się na rynku pracy dopiero nie dawno. Nie jest ona umieszczona w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania zawodem jako nowy zawód. Nie mniej jednak zapotrzebowanie na doradców szybko w Polsce rośnie. Poszukują ich obecnie głównie duże firmy.

Zakres obowiązków

Zadaniem profesjonalnego doradcy ds. nieruchomości jest nawiązanie kontaktów z klientami zainteresowanymi kupnem lub sprzedażą nieruchomości, analiza rynku, przygotowanie opisów oraz wizualizacji nieruchomości i okoli, analiza mocnych i słabszych stron mieszkania, prezentacja lokali, a także fachowe przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia transakcji.

- By wykonywać należycie swoje obowiązki doradca powinien posiadać przede wszystkim dużą wiedzę o rynku nieruchomości i przepisach regulujących m.in. dokonywanie transakcji, mieć stały dostęp do bardzo dużej bazy ofert, a także być uczciwy, otwarty, łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi i posiadać wykształcenie kierunkowe – wylicza Ewa Mieszkowska, doradca Home Broker. Dodaje, że doradcami bardzo często zostają osoby, które mają już doświadczenie w pracy jako pośrednicy. Przejście na szczebel doradcy jest dla nich formą awansu.

Niezbędna jest licencja

Chociaż profesja doradcy ds. nieruchomości nie jest licencjonowana, to aby móc ją wykonywać, potrzebna jest licencja uzyskana z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

- Obecnie zdobycie licencji jest dużo prostsze niż kiedyś, gdy obowiązywały jeszcze skomplikowane testy pisemne i egzaminy – mówi Halina Grączewska z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Aktualnie wystarczy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karanym za przestępstwa przeciwko: mieniu, dokumentom, gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe, a także skończyć studia wyższe, a następnie podyplomowe o kierunku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przy czym studia podyplomowe muszą spełnić minimalne wymogi programowe , określone przez ministra infrastruktury .Kierunki takie prowadzą zarówno uczelnie prywatne jak i państwowe.

Kolejny etap to zdobycie niezbędnych praktyk zawodowych. Muszą one trwać nie mniej niż pół roku i nie krócej niż 200 godzin. W celu ich odbycia można zwrócić się do odpowiedniej organizacji zawodowej pośredników lub zarządców, stowarzyszenia lokalnego albo federacji zrzeszającej stowarzyszenia. Organizacje udostępniają listę pośredników lub zarządców uprawnionych do prowadzenia praktyki, często same też je prowadzą. Do jej rozpoczęcia praktyk niezbędny jest też dziennik praktyk (do kupienia u organizatora praktyk).