Zgodnie z projektem coroczne rozmowy na temat waloryzacji mają rozpoczynać się w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację, po przedstawieniu partnerom społecznym prognoz makroekonomicznych i planowanego wzrostu inflacji. W tym roku negocjacje rozpoczną się 14 dni od wejścia w życie tej ustawy, a przed uchwaleniem budżetu na rok 2009.

Rozwiązania przyjęte w projekcie rządowym są wynikiem porozumienia, osiągniętego w Komisji Trójstronnej.

Ponadto - jak przewiduje projekt - osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół oświatowy, na podstawie przepisów o systemie oświaty, w zakresie ubezpieczeń społecznych, mają być traktowane identycznie jak osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą i zawierające umowy o pracę nakładczą będą mogły podlegać identycznym regułom ubezpieczeniowych jak osoby zawierające umowy zlecenia.

Waloryzacja jest dokonywana co roku - 1 marca

Przedsiębiorcy - jak stanowi projekt - opłacaliby jednakową składkę z tytułu działalności gospodarczej, niezależnie od dodatkowo zawartej umowy. Według założeń autorów projektu ma to wyeliminować zawieranie fikcyjnych umów o pracę nakładczą tylko w celu obejścia przepisów ubezpieczeniowych.

Projekt przewiduje także, że emerytowani żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, pobierający emeryturę "mundurową", będą mieli możliwość otrzymywania emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (wymagany 25- letni okres składkowy oraz ukończone 65 lat).

Możliwość ubiegania się o świadczenia z FUS mieliby także członkowie rodzin emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych po ich śmierci. W przypadku przyznania tej emerytury wypłata świadczenia "mundurowego" zostałaby wstrzymana.

W ubiegłym roku przywrócono coroczną waloryzację rent i emerytur o wskaźnik inflacji i dodatkowo co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Waloryzacja jest dokonywana co roku - 1 marca.