Coraz więcej osób niepełnosprawnych ubiega się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych lub do zakupu sprzętu ortopedycznego. Powiaty dostaną w tym roku mniej pieniędzy na realizację tych zadań.
W ciągu jednego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjął 476 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 r. W całym roku 2009 dofinansowanie takie otrzymało 276 osób i 145 opiekunów.
– Zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa w turnusie lub zakupu przedmiotów ortopedycznych albo sprzętu rehabilitacyjnego jest ogromne – mówi Stanisław Bartoszewicz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu.
Podkreśla, że od nowego roku do PCPR codziennie wpływa około 80 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie i około 50 o dopłaty do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Do tej pory wpłynęło już 80 wniosków o likwidację barier architektonicznych.
– Wszystkie wnioski rozpatrujemy zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach – mówi Marcin Gierczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.Na przykład pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mają osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat, jeżeli uczą się i nie pracują (bez względu na stopień niepełnosprawności). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że kolejność zgłoszeń nie może być ani podstawowym, ani pomocniczym kryterium przy rozpatrywaniu wniosków.
– Osoby, które spełniają kryteria, mogą otrzymać dofinansowanie, bez względu na to czy złożą wniosek w styczniu czy w marcu – mówi Marcin Gierczak.
Niepełnosprawni starają się jednak jak najwcześniej złożyć wniosek, bo liczą, że zostanie on szybciej rozpatrzony. Dodatkowo w tym roku na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiaty otrzymają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 11 proc. mniej środków niż rok wcześniej. Będzie to kwota 618 mln zł (niższa o 79,5 mln zł). Będzie więc mniej pieniędzy do podziału. A zapotrzebowanie jest coraz większe.
– Osoby niepełnosprawne coraz lepiej znają swoje prawa i chcą z nich skorzystać. 99 proc. wnioskujących o pomoc kwalifikuje się do jej udzielenia – mówi Stanisław Bartoszewicz.
Radomski MOPS szacuje, że na zadania związane z rehabilitacją musiałby wydawać około 15 mln zł rocznie, aby zrealizować potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców. W ubiegłym roku otrzymał na ten cel 5,7 mln zł. W tym roku może być to jeszcze mniejsza kwota. Dlatego niektóre samorządy już teraz rozważają np. możliwość rezygnacji z przyznawania dopłat do turnusów rehabilitacyjnych lub udzielania ich tylko raz na dwa lata.