W ciągu jednego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjął 476 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 r. W całym roku 2009 dofinansowanie takie otrzymało 276 osób i 145 opiekunów.

– Zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa w turnusie lub zakupu przedmiotów ortopedycznych albo sprzętu rehabilitacyjnego jest ogromne – mówi Stanisław Bartoszewicz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu.

Podkreśla, że od nowego roku do PCPR codziennie wpływa około 80 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie i około 50 o dopłaty do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Do tej pory wpłynęło już 80 wniosków o likwidację barier architektonicznych.

– Wszystkie wnioski rozpatrujemy zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach – mówi Marcin Gierczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.