Osoby bezrobotne często nie spełniają warunków formalnych, żeby się starać o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego.
Od 5 sierpnia 2009 r. bezrobotni mogą się ubiegać o wsparcie w spłacie kredytów hipotecznych. Od tego dnia, po upływie ponad pięciu miesięcy, tylko 742 bezrobotnych (tak wynika z danych Banku Gospodarstwa Krajowego) otrzymało pomoc z Funduszu Pracy w spłacie tych kredytów na łączną kwotę 1, 6 mln zł. Rząd szacował, że z pomocy może skorzystać około 50 tys. bezrobotnych. W ubiegłym roku zarezerwował na ten cel w Funduszu Pracy 0,5 mld zł.
Zdaniem Bogusława Biedy, z Urzędu Pracy w Tarnowie, bezrobotni z reguły spłacają niskie raty kredytu od 300 do 600 zł i dlatego pomoc w ich spłacie nie jest dla nich atrakcyjna. Na przykład jeśli otrzymają z urzędu pracy przez rok 3,6 tys. zł (300 zł x 12), to będą musieli spłacać przez osiem lat 37,5 zł miesięcznie (3,6 tys. zł/96 miesięcy).