Domy pomocy społecznej (DPS) są placówkami o określonym profilu w zależności od tego, dla jakiej kategorii osób są przeznaczone. Obecnie mogą one być łączone, ale tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie. Placówka może być m.in. prowadzona łącznie, ale wtedy przyjmuje jedynie osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne fizycznie. Uchwalona 8 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) rozszerza możliwość łączenia placówek. Zgodnie z nowymi przepisami DPS będą mogły być łączone, jeśli ich pomieszczenia mieszczą się w różnych budynkach.

– Taka możliwość pozwala samorządom oszczędzić na kosztach administracyjnych, a także zapobiega segregacji osób z różnymi typami niepełnosprawności – uważa senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednak zdaniem Krystyny Mrugalskiej z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w innych krajach odchodzi się od łączenia różnych placówek, bo to nie zapewnienia dobrej opieki osobom o określonym charakterze niesamodzielności.