Osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie mogą kontynuować nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą uczyć się w tych dla dorosłych.
Tak jak dotychczas, do szkół dla dorosłych mogą chodzić uczniowie, którzy skończyli 16 lat, ale mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie są w stanie ukończyć normalnej szkoły podstawowej czy gimnazjum. Ponadto od jutra prawo do uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych zyskają również te osoby, którym sytuacja życiowa czy zdrowotna uniemożliwia kontynuację nauki w szkole dla młodzieży. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 grudnia 2009 r. sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 r. nr 2, poz. 3).
Resort edukacji wyjaśnia, że przepis ten ma umożliwić naukę uczniom długo chorującym czy odbywającym długotrwałą rehabilitację, a także małoletnim matkom, które ze względu na obowiązki macierzyńskie nie mogą chodzić do szkoły dla młodzieży. Zajęcia w szkołach dla dorosłych odbywają się w systemie zaocznym, czyli w weekendy, zwykle co dwa tygodnie.
Ponadto od 2012 roku resort edukacji planuje likwidację techników i liceów uzupełniających.
– Wówczas w szkołach dla dorosłych będą mogli się uczyć wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum czy zasadniczej szkole zawodowej – wyjaśnia Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji.