Pracownicy socjalni, którzy uczestniczyli w szkoleniach w celu otrzymania II stopnia specjalizacji, muszą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Centralną Komisją Egzaminacyjną działającą przy resorcie pracy. Taki egzamin jest obecnie przeprowadzany dwa razy w roku, w marcu i październiku. Zniesienie tych terminów zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Egzaminy będą przeprowadzane częściej w dowolnym terminie ustalonym przez CKE. Taka zmiana wynika z tego, że coraz więcej pracowników podnosi swoje kwalifikacje i komisja nie jest w stanie ich egzaminować w tych dwóch terminach.