Główny Urząd Statystyczny podał już, ile wyniosła średnioroczna inflacja w 2009 roku. Ogółem wzrost cen wyniósł 3,5 proc.

Ważniejsza dla 9,8 mln osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe jest jednak informacja o wzroście cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. A ten wskaźnik wyniósł więcej – 4,5 proc.

To dobra wiadomość dla:

● 7,5 mln osób otrzymujących z ZUS emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne,

● 0,4 mln osób otrzymujących z ZUS renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne,

● 1,45 mln osób otrzymujących emerytury i renty z KRUS,

● 350 tys. świadczeniobiorców tzw. służb mundurowych – żołnierzy i funkcjonariuszy.