Marszałek spotkał się w tej sprawie z przewodniczącym sejmowej komisji zdrowia Bolesławem Piechą (PiS). Piecha powiedział, że z ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych wynika, że wejście w życie planów PO, dotyczących obligatoryjnego przekształcenia szpitali w spółki kapitałowe, może wymagać zgody UE.

Chodzi o pomoc publiczną, którą zgodnie z projektem ustawy PO mają otrzymać szpitale przekształcające się w spółki prawa handlowego (łącznie 2,7 mld zł). Wsparcie ma polegać m.in. na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych oraz poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa przy zaciąganiu kredytów.

Komorowski powiedział, że poinformował Piechę, iż zgodnie ze stanowiskiem UKIE "nie wchodzi w grę potrzeba notyfikacji".

"To rozwiązuje sprawę, dlatego że nikt w kraju tak jak UKIE, nie orientuje się, jaka może być reakcja Komisji Europejskiej. Uważam, że sprawę to zamyka i rozstrzyga w sposób ostateczny" - podkreślił marszałek.

Dodał także, że rząd zamierza przesłać do Sejmu poprawki do projektu dotyczącego pomocy publicznej dla szpitali, które zostały przygotowane w porozumieniu z UKIE. Komorowski zaznaczył, że skieruje je do komisji zdrowia.

Piecha: sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak przedstawia ją marszałek

Z kolei Piecha powiedział po spotkaniu z Komorowskim, że dysponuje opiniami, z których wynika, iż pomoc publiczna dla przekształcanych szpitali może wymagać notyfikacji Komisji Europejskiej. Dodał, że podobnie uważają sejmowi eksperci.

"Sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak przedstawia ją marszałek. Teraz on bierze pełną odpowiedzialność za projekt ustawy dotyczącej pomocy publicznej dla szpitali. Rząd umywa ręce, gdyż jest to projekt poselski" - podkreślił przewodniczący komisji zdrowia.

Piecha dodał, że oczekuje jeszcze na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z programem oddłużenia zapisanym w projektach ustaw zgłoszonych przez PO państwo przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych przekształcających się szpitali, co stanowi jedną trzecią całkowitego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. Po wejściu w życie ustawy o ZOZ-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.) przez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.